Начало

Това не е просто хоспис или дом за стари хора. Това е социално заведение грижещо се не само за физическите нужди на домуващите, а и за тяхните духовни потребности.
Основната задача на новата структура е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа за пациентите с хронични и инвалидизиращи заболявания, както и да поддържа качеството на живот на болните и техните близки.

Хоспис “Св.Екатерина” предлага 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти. За болните се грижат лекари и рехабилитатори, медицински сестри и санитари.

Идеята на Хоспис “Св.Екатерина” е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на тежко болните, да поддържа качеството на живот на пациентите и да окаже подкрепа на техните близки.

Основна идея на хосписите е да се облекчи физическата и духовната болка, и страдание като се оказват специализирани и комплексни грижи за пациенти в напреднал стадий на нелечимо заболяване. В стационарите на дом за стари хора Св.Екатерина в  София се приемат пациенти с различни заболявания, преминали активно лечение.
Основен приоритет е запазване качеството на живот на пациента. Независимо от вида и стадия на заболяването, качеството на живот може да бъде постигнато като се гарантира контрол на болката, съпътстващите симптоми причиняващи му дискомфорт и психологическа подкрепа.
Грижите са както комплексни (медицински и немедицински), така и индивидуални. Фокусът е върху пациента, а не върху заболяването.
Обстановка, близка до домашната и персонално отношение са ключови за престоя на домуващите. Важен е контактът със семейството, близките и приятелите.

Денонощно високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти.

Хоспис “Св. Екатерина” - София предлага медицински и социални услуги, свързани с осигуряване на палиативни грижи захронично болни, терминално и инвалидизирани пациенти. Палиативните грижи се основават на специални познания, умения и желание за предоставяне на цялостна, координирана и състрадателна грижа на всички хора с напреднал стадий на заболяване и емоционална подкрепа на семействата им.


Висококачествена помощ.

 

Дом за стари хора Св.Екатерина се намира в гр. София, жк. Овча Купел, ул. Камелия No23